Motto

Instalasi CSSD dan LOUNDRY

INSTALASI CSSD dan LOUNDRY

SUMBER DAYA MANUSIA

No

Nama

Jabatan

Pendidikan

Status Kepegawaian

1

Armianah, SKM

Ka.Instalasi CSSD

S1

PNS

2

Marlianti Palembangan, SKM

PJ..Loundry

S1

PNS

3

Amrawati G

Staf Loundry

SMA

PNS

4

Nurjannah

Staf Loundry

SMA

Sukarela

5

Ida

Staf Loundry

SMA

SUkarela

6

Meriyani

Staf Loundry

SMA

Sukarela

7

Jawiah

Staf Loundry

SD

SUkarela

8

Rina, SKM

Staf CSSD

S1

Sukarela

9

Nurlaeli

Staf CSSD

D3

SUkarela

10

Nurul Mega Utami

Staf CSSD

SMA

Sukarela

 11

Jauhaeriah

Staf CSSD

D3

SUkarela

loundry

 

Tampak dari Depan CSSD dan Loundry

depan12.png

Pintu Masuk

 

pintu masuk.png

Fasilitas APAR di CSSD dan Loundry

apar.png

 

Ruang Ka.Instalasi

ka. instalasi.PNG

Fasilitas mesin cuci Luondry

mesin cuci.PNG

mesin cuci 2.PNG

mesin cuci 3.PNG

mesin cuci 4.PNG

 

Fasilitas Setrika Loundry

strika.PNG

 

Tempat Penyimpanan Linen Bersih

lemari.PNGlemari.PNG

 

RAM Menuju CSSD

ram menuju cssd.PNG

 

 

Central Sterilisator Suply Departement

cds.PNGcssd 2.PNG

cssd 3.PNGcssd 4.PNG

cssd 5.PNG

cssd 7.PNG

 

cssd 6.PNG

cssd 8.PNG